Man-fre 09.00-16.00

Min billet

Naturterapi – en udbredt og anerkendt behandlingsform

Naturterapi er ikke en ny opfindelse. Tværtimod er naturterapi blevet brugt som behandlingsform for flere forskellige psykiske lidelser gennem århundreder.

Det er dog først indenfor de seneste årtier, at der er blevet igangsat forskning af naturterapiens effekt. Forskningen har været en afgørende faktor for, at naturterapi i dag anses som en anerkendt behandlingsform, som vinder større udbredelse.

De nyeste forskningsstudier i naturbaseret terapi fra Sverige og England viser, at naturterapi har en positiv indvirkning på personer med psykiske lidelser, herunder stress, angst og depression.

Det er forskelligt, hvilke parametre der er blevet målt på i nævnte studier, men fællesnævnere er, at der opleves klare fald i psykiske symptomer relateret til depression, stress og angst, når naturterapi anvendes. Samtidig ses øget opmærksomhed og koncentration, forbedret livskvalitet, bedre selvværd samt mere social kontakt hos de behandlede.  

Vær at vide om naturterapi 

Naturterapi forskning 

Naturen kan være god at benytte som behandling mod stress, depression, angst, og traumer. Forskning har vist at naturen har en god virkning på menneskets psykiske men også fysiske helbred. Derfor bruges naturterapi ofte til at behandle folk, der lider af stress.

Forskning omkring naturterapi er stadig forholdsvis nyt, men det er et område forskere er begyndt at dykke mere ned i. Man har blandt andet fundet ud af, at mange patienter har godt af at have udsigt til naturen.

Man har blandt andet også fundet ud af at noget så simpelt som et billede af naturen, eller planter på kontorområderne kan være med til at have en positiv indflydelse på at reducerer stress. 

Naturterapi øvelser

Der findes mange forskellige øvelser du kan benytte dig af, det vigtige er at de benytter dig af naturen. Vi har samlet et par nemme øvelser du kan lave i naturen. 

 1. Træn din åndedrætsrytme
  At træne dit åndedræt kan have en virkning på hele kroppens velbefindende.
  Start med at fokuser på din åndedræt
  Træk vejret dybt og langsomt ind i 4 sekunder gennem næsen.
  Hold vejret i 8 sekunder
  Ånd langsomt ud i 8 sekunder
  Hold vejret igen i 4 sekunder
  Gentag øvelsen

 2. Observer naturen
  Formålet med øvelsen er at fokuser på nuet og genoplade din mentale energi
  Gå en lang tur i naturen, uden telefon, musik eller andet støj
  Lyt til naturen og dens lyde, prøv at identificer dem
  Kig på naturen, læg mærke til alle de smukke detaljer
  Fokuser og mærk din krop imens du går, mærk naturen i dine skridt
  Føl på naturen, tag og mærk på de smukke ting du finder på din vej
  Lugt til naturen, blomsterne, planterne og jorden. 

Naturterapi uddannelser

I takt med at der kommer mere og mere forskning i naturterapi, er der også begyndt at komme flere uddannelser i naturterapi.

Det er dog ikke noget Tid til ro på nuværende tidspunkt har til rådighed. Vi henviser derfor til google.
Her vil det være muligt at finde flere forskellige uddannelser i naturterapi rundt omkring i Danmark.

På disse uddannelser får man ofte en del teori samt værktøjer til naturterapi, som man kan benytte sig af når man underviser. 

Naturterapi kurser

Naturterapi kurser er ligesom naturterapi uddannelser, begyndt at dukke op flere steder rundt omkring i Danmark.

Et kursus i naturterapi vil give dig redskaber og værktøjer til støtte og undervise i naturterapi.
Kurserne er ofte kortere end en uddannelse indenfor naturterapi.

Tid til ro tilbyder på nuværende tidspunkt ikke kurser i naturterapi, og henviser således til google.

Naturlige omgivelser har positiv virkning

Det er ikke kun i udlandet, der forskes på området. Ifølge Dorthe Varning Poulsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning er der i dag videnskabeligt belæg for at sige, at stressrelaterede sygdomme, visse former for depression, generaliseret angst og bipolare lidelser påvirkes positivt af naturlige omgivelser.

”Naturen har en positiv påvirkning på vores helbred, når vi er i grønne omgivelser. Det er noget, vi alle kender, når vi går ved vandet eller i skoven, laver havearbejde eller sidder på en bænk og hører fuglene synge.” siger Dorthe Varning Poulsen.

Dorthe Varning Poulsen forudser, at naturterapi fremover - blandt andet på grund af den pågående forskning på området - vil spille en meget væsentligere rolle i vores sundhedssystem, end tilfældet er nu.

Terapihaven Nacadia

Terapihaven Nacadia, beliggende i smukke omgivelser i Hørsholm, opererer ud fra teorien om naturterapi som behandlingsform. Anlagt som en vild skovhave er havens design således udformet efter den viden, at mennesker restitueres i grønne, naturlige omgivelser.

Terapiformen i Nacadia er mindfulnessbaseret haveterapi, og grundstenen for terapien er derfor tilstedeværelse i naturen, både i aktivitet og i hvile.

I Nacadia arrangeres der haveaktiviteter, der tilpasses efter deltagerens behov og kunnen, således at behandlingen af den enkelte understøttes bedst muligt. Der kan eksempelvis være tale om klargøring af jorden, såning, vanding, beskæring, frugt- og bærhøst, forarbejdning af havens produkter eller brødbagning over bål.

Naturterapi mod stress

Haveterapi kan anvendes til behandling af flere forskellige målgrupper – dog med det tilfælles, at der er tale om en psykisk lidelse. Psykiske lidelser bærer ofte præg af tanker og handlemønstre, der er med til at skabe, opretholde eller sågar forværre tilstanden. Derfor er der et behov for restitution af såvel mentale og fysiske ressourcer. 

Med baggrund i tidligere studier, som konkluderer, at naturen har en positiv virkning på krop og psyke, har et studie fra Amerika undersøgt, hvilke specifikke faktorer i naturen der mindsker risikoen for udvikling af psykiske lidelser.

Studiet lægger stor vægt på, hvordan kontakten med naturen positivt kan påvirke uhensigtsmæssige tankemønstre, som ofte opstår i forbindelse med psykiske lidelser. 

I forbindelse med studiet blev der lavet et forsøg, der omhandlede, hvorvidt naturen påvirker tankemylder. Forsøgets deltagere blev delt op i to grupper. Den ene gruppe befandt sig i et grønt område, mens den anden gruppe blev placeret på en trafikeret vej.

Deltagernes hjerner blev efterfølgende scannet, og viste, at de deltagere, der var på gåtur i skoven, havde en mindre tendens til tankemylder. Helt konkret viste hjernescanningen mindre aktivitet i det område i hjernen, der er forbundet med tankemylder.

Naturen er godt for helbredet 

Forskning fra University of Michigan konkluderer, at hvis du går en tur, eller befinder dig steder, som får dig til at føle dig i kontakt med naturen i blot 20 minutter, vil dette resultere i, at du vil føle dig mindre stresset.

Forskerne hævder at have fundet den mest effektive løsning for at stresse af – og går endda så langt som at kalde det for en ”naturpille”. Studiet viser, at 20-30 minutter i naturen er nok til at sænke stresshormonerne i kroppen.

Urbanisering, indendørstilværelser og masser af skærmtid kan have negativ effekt på helbredet for mange i dagens samfund. Ved hjælp af inddragelse af naturen i 20-30 minutter kan være en budgetvenlig og opnåelig løsning mod stresssymptomer ifølge forskerne.

Hvis du ønsker flere gode råd mod stress, er du velkommen til at læse med her!

Stress skaber ubalance

Selvom stress i den offentlige debat ofte italesættes som værende en ”folkesygedom”, så er det ikke den korrekte betegnelse. Stress er en ikke en sygdom, men derimod en tilstand. En tilstand i ubalance. Denne ubalancerede tilstand, er i dag et af hverdagens store problemer for rigtige mange.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, forudser, at i 2020 vil stress og depression udgøre en af de største sygdomsfaktorer på verdensplan. I Danmark er der dagligt 35.000 personer sygemeldte pga. psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed og depressionssymptomer. 10-13% af den danske befolkning, svarende til 430.000 personer, oplever alvorlige stresssymptomer.

Børn og unge føler sig mere pressede end tidligere

Det er ikke kun voksne, som rammes af stress og andre psykiske lidelser. Ny forskning viser, at langt flere børn er stressede og deprimerede end tidligere. Forskerne er enige: Danske skolebørn føler sig pressede. Dette skyldes formentligt til dels skolesystemet, hvor omdrejningspunktet ofte er karatakter, tests og adgangskrav til uddannelser.

Men også faktorer såsom sociale medier spiller en stor rolle for de danske skolebørn, idet der skabes nye sociale normer og tendenser, der skal tages stilling til og leves op til. 

Og lige netop børn og unge bruger meget tid på de sociale medier, hvilket kan have stor betydning for deres psykiske helbred. Forskning fra Australien viser, at unge, der bruger meget tid på sociale medier, ofte har depressive symptomer.

Undersøgelsen afdækker dog ikke, hvorvidt det er børn og unge, der i forvejen tenderer til depression, som gør mest brug af sociale medier, eller om det rent faktisk er brugen af de sociale medier, der har depression som konsekvens.

Meget af den forskning, der er på området, tyder på, at ophold i de naturlige omgivelser vil have positive helbredsmæssige effekter, både fysisk og psykisk – også på børn og unge.

Naturterapiens verden

Når du befinder dig i naturen, giver det mulighed for refleksion over din tilstedeværelse og de eventuelle problemer, du oplever. Naturen giver dig lejlighed til at spejle dig eller genkende noget af dig selv i de grønne områder, som du befinder i.

Hvis du er interesseret i naturterapi, er du velkommen til at læse mere hos Tid til ros egen mindfulnessinstruktør, Eva Zelander. Eva Zelander arbejder som selvstændig narrativ psykoterapeut, mindfulnessinstruktør og certificeret stress coach. Hun tilbyder naturterapi på Sydhavnstippen i København, hvor naturen bruges som en aktiv tredje part. 

Naturterapi med Tid til ro 

Alle Tid til ros rejser er bygget op omkring KRON-modellen – kravfrihed, ro, omsorg og natur. Natur og naturterapi er derfor en stor del af Tid til ros DNA. Naturen kan opleves på alle vores retræter, langt fra de traditionelle turistruter.

Du vil blandt andet få mulighed for at opleve naturen på helt tæt hånd, når vi på vandreturene går i et langsomt tempo, så der er tid til at sanse og stoppe op og nyde omgivelserne. Alle yoga- og mindfulnesssessionerne foregår ligeledes uforstyrret i naturlige og sanselige omgivelser.       

Hos Tid til ro anerkender vi naturens betydning for et godt psykisk helbred. Vi bruger naturen aktivt; bevæger os i den, dufter til den, smager på den og nyder dens visuelle og auditive dybder og lag. Når vi er indenfor, prøver vi at tage naturen med ind, f.eks. ved at plukke friske blomster, eller ved at åbne en dør eller et vindue, så vi har udsyn til naturen. 

Træk i overtøjet, og lad bekymringerne blive hjemme. Naturen er derude; klar til at passe på os.

Grønt er godt.

 

 

 

Lisbeth Skøtt Tobiesen (f. 1975)
Ergoterapeut fra UC Syddanmark, mindfulnessinstruktør og certificeret stress coach

'Jeg startede Tid til ro, fordi jeg havde et brændende ønske om at hjælpe så mange som muligt med at få en mindful livsstil og navigere udenom alle de smertefulde ting, som et stresskollaps fører med sig.

Derfor stiller jeg alt mit materiale gratis til rådighed for alle, der kan bruge det enten på sig selv eller til at hjælpe andre.

Ægtefølt omsorg for andre mennesker og et højt fagligt niveau er mine kæpheste. Opgaven kan kun løses, hvis vi brænder for at hjælpe andre, og hvis vi ved, hvad vi har med at gøre.'

Jørgen og Laila

Tusind tak for en helt fantastisk oplevelse. Alle forventninger blev i hvertilfald indfriet mere end 100 procent. Det er virkelig en rejse som vi har anbefalet til rigtig mange. Det var super.

Merete

Har lige lyst til at sende jer en hilsen med tak for sidst. Jeg havde en dejlig ferie, nød til fulde det fantastiske sted som I har fundet. Det hele gik så fint op i en større helhed :-) Jeg anbefaler jer videre og måske ses vi også en anden gang.

Berit Kannik

Så er hverdagen i gang igen herhjemme. Skønt at tænke tilbage på en rigtig dejlig uge hos jer på Kreta. En uge på et vidunderligt sted med skønne oplevelser, natur, mennesker, mad, nærvær og ikke mindst gode `redskaber`, man kunne tage med sig hjem. Jeg kan kun anbefale varmt til andre at rejse med jer. Hav fortsat en god sæson dernede :-)

Marianne Søndergård

Jeg vil hermed sende dig en lille hilsen og sige mange TAK for en dejlig ferie -det var BRUSEBAD FOR SJÆLEN -dejligt at tænke tilbage på, nu hvor den travle hverdag atter banker på. Jeg kan desværre ikke åbne det link du henviser til, forstod at billederne ville blive lagt på jeres hjemme side? Ønsker dig og alle dine ansatte rigtig dejlig sen sommer.

Mette Thorlak

Tusind tak for din hilsen. Jeg har haft en vidunderlig mindfulnessrejse fuld af aktiviteter, hvor var det skønt at vandre i stilheden og nyde den flotte udsigt. Jeg kunne godt have brugt et par dage mere. Jeg håber at kunne deltage en anden gang, og har med stor begejstring omtalt turen for venner og bekendte. Kærlig hilsen

Margit og Knud Krogsgaard

Margit og jeg vil endnu en gang udtrykke vores glæde og tilfredshed med den tur – rejse kan man med sindsro kalde den – som vi deltog i på Kreta. Vi kom hjem med nogle indtryk, som endnu ikke helt har bundfældet sig. For mit eget vedkommende var det nysgerrighed, som drev mig. Jeg har da sidenhen med held prøvet at meditere og vil gøre det med jævne mellemrum fremover. Jeg tror, det vil være en af de rejser, som vi begge vil huske i lang, lang tid. Vi vil også huske mange af de andre deltagere, som vi syntes var nogle særdeles dejlige mennesker, samt ikke mindst ledere og personale.

Andre artikler der måske vil interessere dig 

Se liste med alle vores artikler - Klik her!

Mindfulness i naturen
Hvad hjælper mod stress?
Guide til meditation
10 gode råd til din mentale balance