Man-fre 09.00-16.00

Min billet

CO2-kompenserede flyrejser med Tid til ro

Når du rejser med Tid til ro, kan du være sikker på at din flyrejse er klimakompenseret, så flyveturen ikke påvirker klimaregnskabet negativt.

Med virkning fra 23. april 2019 vil alle flytransporter der indgår i en af vores pakkerejser være 100 % klimakompenseret. I praksis foregår det på den måde, at vi har beregnet den samlede CO2-udledning for alle vores gæster og købt os ind i en række forskellige CO2-neutraliserende projekter, der alle er certificeret af FN's Klimakonvention UNFCCC.

Flyrejser står for omkring to procent af den samlede udledning

Det er ikke kun dine flyrejser, der udleder CO2. En gennemsnitsdansker udleder ca. 17 tons CO2 om året. Til sammenligning koster en returrejse til Kreta med fly på økonomiklasse ca. to tons i klimaregnskabet. En enkelt flyrejse tur/retur svarer således til mere end 11 % af hele årsforbruget for en gennemsnitsdansker.

Alligevel står flyrejser 'kun' for ca. to procent af den samlede udledning af CO2 på verdensplan. Det skyldes at vi i den vestlige del af verden flyver væsentlig mere, end man gør i den tredje verden. Deri ligger der også lidt af et paradoks, da mange af de naturkatastrofer som forskerne mener kan være forårsaget af klimaforandringerne, ofte går hårdere ud over befolkningerne i den tredje verden, end den vestlige verden.

Derfor prioriterer vi at de projekter vi deltager i, er placeret i områder, hvor lokalbefolkningen kan få særlig gavn af projektet, enten i form af et renere miljø, flere arbejdspladser eller bedre uddannelse.

Mens vi venter på et grønt alternativ til de fossile brændstoffer

Selvom vi vælger at klimakompensere vores flytransporter, må vi ikke glemme, at flyvning stadig er den mest forurenende transportform i verden, og den bliver ikke grønnere af at blive klimakompenseret.

Men klimakompensation gør, at den CO2 som vi udleder, enten absorberes et andet sted på kloden (for eksempel i et regnskovsprojekt, hvor der plantes nye træer, der kan absorbere udledningen), eller kompenseres på anden vis (f.eks. ved at det sættes nye vindmølleparker op som erstatning for gamle kulkraftværker).

Man kan sige at klimakompensation er det som det udgiver sig for at være. Kompensation og intet andet. Vi venter stadig på, at der udvikles biobrændstof til flyvemaskiner, der både kan produceres i de mængder der er brug for, og i de kvaliteter der skal til, for at det ikke går udover sikkerheden i luften.

Hvad kan du gøre for at hjælpe klimaet?

Hvis du gerne vil hjælpe klimaet, findes der en række ting, som du kan gøre for at mindske dit klimaaftryk her og nu. Her er tre hurtige tips, som for de flestes vedkommende ikke kræver ret meget mere end lidt omtanke.

Spis mindre kød og køb lokale fødevarer

I følge verdensskove.org koster en almindelig kødbaseret kost cirka det samme i klimaregnskabet, som et helt års almindelig til moderat forbrug af en mindre personbil. Det er især kød fra lam, hummer og kvæg, der vejer tungt i regnskabet. Du kan læse mere på verdensskove.org.

En anden ting, som man kan gøre, når man alligevel står i supermarkedet, er at købe frugt og grønt efter årstiden. Det gør det lettere at vælge produkter, der ikke er transporteret over så store afstande, og det gør stor forskel i klimaregnskabet om man køber et æble fra Svendborg, eller en kiwi der er blevet fløjet ind fra New Zealand.

Lad bilen stå eller fyld den

Fyld bilen når du kører på arbejde. Meld dig ind i en samkørselsordning og udbyd dine tomme sæder, så bilen er fyldt. På tjenesten Gomore.dk kan du både udbyde sæder i din egen bil, eller kontakte andre bilejere der tilbyder samkørsel.

Alternativt kan du helt lade bilen stå og i stedet tage bussen, toget eller metroen, eller du kan springe på cyklen. Har du langt til arbejde, kan du tage cyklen med i toget og cykle det sidste stykke.

 

Lidt om samkørsel, skat, fradrag og økonomi

EKSEMPEL: En tur mellem Billund og Aarhus koster ca. kr. 100,- på Gomore, heraf tager tjenesten en provision på 5% plus kr. 15,- pr. tur. Det resterende beløb kr. 80,- udbetales skattefrit til bilisten, og påvirker ikke bilistens befordringsfradrag.

Køb klimakompensation, der svarer til din årlige udledning

Den samlede årlige udledning af CO2 for en gennemsnitsdansker er som tidligere nævnt ca. 17 tons. Denne udledning kan kompenseres ved at man køber klimakompensation. I den forbindelse er det vigtigt at man sikrer sig at kvaliteten af projektet er i orden. Vi anbefaler at man vælger et projekt, der er godkendt af FN's klimakonvention UNFCCC.

Én ugentlig kødfri dag giver en årlig økonomisk besparelse på ca. kr. 1.000 for en voksen dansker. For de penge vil man kunne købe klimakompensation svarende til et helt års forbrug for to personer. 

Hvorfor ikke bare blive hjemme?

Det har længe været et stærkt ønske fra flere af vores gæster, at vi på en eller anden måde kunne gøre deres flyrejser mere klimavenlige. Selvfølgelig er det sådan, at man kan holde sin ferie derhjemme. Den mulighed har man altid, men hvis man ønsker at rejse ud og opleve verden, så er det svært for de fleste helt at undgå flytransport.

Selvom de flyselskaber som vi arbejder med, endnu ikke kan tilbyde et grønt alternativ, så håber vi, at vi ved at udbyde co2 neutrale flyrejser kan være med til at gøre en lille forskel. Ikke bare for klimaet, men også for de mennesker, der arbejder med de projekter vi støtter, eller bor i nærheden af dem.

Vores deltagelse i CO2-reducerende projekter

Vi har valgt at deltage i tre projekter, der alle er godkendt af FN's Klimakonvention. Det drejer sig om et vindmølleprojekt i Indien, et komfurprojekt i Malavi og et spildevandsprojekt (gold standard) i Thailand.

Kærlig hilsen

Lisbeth og John Tobiesen, Tid til ro