Man-fre 09.00-16.00

Min billet

Privatlivs- og cookiepolitik

Oversigt:

1. Ejeroplysninger
2. Hvad er cookies?
3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
4. Formål med cookies på vores website
5. Google Analytics
6. Brug af personoplysninger
7. Kontakt vedr. personoplysninger
8. Beskyttelse af personoplysninger
9. Procedure for beskyttelse af data

1. Ejeroplysninger

Tid til ro ApS
Mjølnersvej 4
DK-8230  Aabyhøj
Telefon: 76 12 52 51
Email: john@tidtilro.dk

2. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies

http://minecookies.org/cookiehandtering

4. Formål (og relevans) med cookies på vores website:

  • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger. Relevant fordi det øger brugeroplevelsen f.eks. hvis man får brug for at gå tilbage i en reservation og lave en rettelse.
  • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører. Relevant fordi det er vores bedste måde at sikre, at vi får den trafik som vi køber hos medierne.
  • Målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer vi tror er mest relevante og hvor ofte den samme annonce vises. Formålet er at reducere vores marketingomkostninger gennem målretning.

5. Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil eller med mindre det i sagens natur er nødvendigt (f.eks. er det nødvendigt at kunne sende navnene på vores gæster til flyselskaberne og hotellerne for at kunne udstede flybilletter og hotel vouchers), og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger der deles med flyselskaber, hoteller etc. deles kun med relevante samarbejdspartnere i tilfælde hvor det er nødvendigt for at kunne levere en bestemt service. I den forbindelse skal vi fremhæve, at samarbejdspartneren kan have adresse udenfor EU/EØS.

Fsva. registrering af data for vores medarbejdere, så registreres og gemmes udelukkende oplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne udarbejde korrekte lønsedler, indberette skat og sociale ydelser til myndighederne, herunder Feriefonden. Eksempler herpå er timeantal, lønsatser, akkumullerede lønsummer, CPR-numre, navne, adresser, bankoplsyninger (reg. nr. og kontonr.). Vi indsamler desuden skatteoplysninger for vores medarbejdere via e-indkomst. Formålet med dette er at kunne beregne korrekt kildeskat, når der udarbejdes lønsedler.

Personoplysninger der indsamles via vores bookingsystemer bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Vi sletter automatisk afmeldte e-mailadresser senest to år efter afmeldelsen, hvis der ikke er modtaget en ny tilmelding. 

7. Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Tid til ro ApS, skal du rette henvendelse på post@tidtilro.dk eller telefon 76125251. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

8. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 60 måneder efter brug, med mindre at lovgivningen kræver andet.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller kræve dine oplysninger udleveret eller overført til en anden virksomhed i et gængs format. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

9. Procedure for beskyttelse af data

Vi gennemgår jævnligt vores systemer for at sikre, at vi lever op til den gældende lovgivning. Det foregår i praksis ved at vi kører PrivacyKompasset og udarbejder en rapport, som opbevares her på siden, så alle interessenter dels kan se hvornår den seneste test er kørt, dels få adgang til resultatet af testen.

Henvendelser vedr. persondata (herunder anmodning om ændringer, sletning, udlevering/overførsel af data etc.) rettes til John Nørgård Tobiesen.

PrivacyKompasset - Testresultat - 09. maj 2018

PrivacyKompasset - Testresultat - 21. februar 2019

Sidst opdateret 21. februar 2019.