Man-fre 09.00-16.00

Min billet

Coronavirus - hvordan er jeg stillet?

Status lige nu - rejser: Alle rejser gennemføres som planlagt. Bemærk der kan være lokale krav om vaccine eller negativ PCR test.

Status lige nu - refusioner: Alle refusioner sker kontant og indenfor fristen på 14 dage.

Download vores tjekliste og 10 gode råd
Vi har lavet en lille e-bog med nyttige links, en tjekliste og 10 gode corona-råd, som kan spare dig for masser af penge og ærgrelser ved aflysninger.

Skab mere overblik på turen når du rejser under pandemien - Du kan downloade e-bogen gratis her!

EU's digitale covidcertifikat
Medlemslandene i EU er blevet enige om en standard for et fælles grønt certifikat, der giver EU-borgerne mulighed for at kunne rejse frit rundt i EU (dvs. uden karantæne overhovedet, heller ikke ved hjemkomst). Certifikatet udstedes på engelsk og er anerkendt af alle ferielande, som vi rejser til.

Der er tre muligheder for at aktivere certifikatet:

1) Man kan uploade en negativ test (kviktest eller PCR), som giver en grønt certifikat i 72 timer.
2) Man kan uploade en positiv PCR-test, der er mere end 14 dage gammel som dokumentation for at man har haft Covid. Gør man det får man grøn certifikat i 180 dage.
3) Endelig kan man uploade dokumentation for at man er færdigvaccineret og efter en karensperiode på 14 dage få grønt certifikat i 180-270 dage.

Link til det danske vaccinationspas, der opfylder kravene til EU's digitale covidcertificat:
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/vaccinationspas/

Skal jeg have vaccine?
Det er ikke noget krav, at man er vaccineret ved rejser indenfor EU. Ingen EU-lande kræver pt. vaccine og vi har ingen forventninger om, at det bliver et krav indenfor EU, da det i så fald vil være et brud på EU-forfatningen. Kommissionen har også allerede udstedt en resolution, som henstiller til at medlemsstaterne sikrer at ingen diskrimineres, hvis de undlader at blive vaccineret.

Udenfor EU kan det dog ikke udelukkes, at nogle lande måske på et eller andet tidspunkt kommer til at kræve vaccine.

Vi har allerede kendskab til flere lande udenfor EU, der kræver vaccine, hvis man vil undgå karantæne. Eksempelvis Sri Lanka og Thailand.

I forhold til flyselskaberne, så er der ingen af vores flyselskaber der kræver vaccine, og flyselskabernes organisation IATA har meldt klart ud, at det ikke er deres strategi at gå den vej. Men de kræver mundbind og nogle flyselskaber vil sandsynligvis kræve negative tests inden ombordstigning.

Gebyrfri ombooking, hvis du bliver ramt af nye krav, som ikke kan opfyldes
Hvis de danske myndigheder eller en udenlandsk myndighed kommer med et nyt obligatorisk krav, som du ikke kan opfylde i praksis og som ikke var kendt på bestillingstidspunktet, tilbyder Tid til ro gratis afhjælpning via en privat aktør.

Hvis afhjælpning ikke kan ske via privat aktør, tilbyder vi i stedet en gebyrfri ombooking pr. kulance til en hvilken som helst anden rejse.

Eksempler på nye krav kunne f.eks. være krav om vaccine eller revaccinering på et tidspunkt, hvor det ikke er blevet din tur og hvor vaccinen derfor ikke er tilgængelig.

Hvilke rejser gennemføres?
Vi gennemfører alle rejser, undtagen til lande med røde rejsevejledninger. Hvis et EU-land er rød 3-7 dage før afrejse eller et non-EU land er rød 7-14 dage før, aflyser vi rejsen automatisk, og refunderer hele det indbetalte beløb indenfor 14 dage.

Vi bestræber os dog på at aflyse så tidligt som muligt, og forbeholder os ret til at aflyse så tidligt som op til 40 dage før afrejse, hvis vi vurderer at det er overvejende sandsynligt, at rejsen ikke vil kunne gennemføres.

Se ledige rejser og ophold, der kan rejses til lige nu - klik her!

Hvad hvis rejsevejledningen ændrer sig mens jeg er afsted?
Hvis rejsevejledningen ændrer sig til rød mens du er afsted, sørger vi for at alle bliver evakueret på vores regning i henhold til Udenrigsministeriets anbefalinger. Derudover refunderer vi også de ubenyttede feriedage.

Forholdsregler i lufthavnen
I danske lufthavne skal man holde afstand og bære mundbind fra man ankommer til terminalen til man sidder i flyvemaskinen. Godkendte mundbind kan købes i lufthavnene.

Download vores 10 gode rejseråd under coronaen, så du har styr på alle formelle krav til rejsen - klik her!

Forholdsregler under flyrejsen
Ved ombordstigning, under selve flyvningen og når man forlader flyvemaskinen igen, skal man ligeledes bære mundbind. Ombordstigning sker hos de fleste flyselskaber i små grupper, så man undgår at komme i kontakt med de andre passagerer.

Forholdsregler på rejsemålet
Afhængig af de lokale myndigheder, kan der desuden være krav om mundbind. I så fald sørger vi for at der er gratis mundbind til alle.

Under opholdet kan der være lokale afstandskrav, der skal overholdes. På ankomstdagen udleveres yogaudstyr til hele ugen, som hver enkelt gæst selv opbevarer på værelset, for at undgå at udstyret bliver delt. Vi sørger for at alt udstyr disinficeres mellem holdene.

Ifbm. fællesspisning henstiller vi til, at man sætter sig på samme plads hver aften.

Generelt om information fra danske myndigheder
Vi anbefaler at du selv holder dig orienteret og opdateret om dit rejsemål. Det kan du gøre via Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen og WHO.

Artiklen fortsætter nedenfor...

 

Hvad hvis jeg får corona på rejsen

Hvis du er færdigvaccineret og tager dine forholdsregler, er sandsynligheden for smitte meget lav. Skulle uheldet alligevel være ude, og du får konstateret Covid-19 under opholdet, skal du i selvisolation på dit værelse, men ellers gælder præcis samme vilkår som ved en hvilken som helst anden sygdom. 

Indenfor EU er lægehjælp og hospitalsophold dækket af det blå EU-sundhedskort. Hjemtransport og ekstra udgifter på rejsemålet skal dækkes af din rejseforsikring, så det er en god idé at tjekke hjemmefra om forsikringen dækker Covid-19. Alternativt kan du købe en forsikring gennem gouda.dk, de dækker Covid-19 som var det en hvilken som helst anden sygdom.

 

 

Hvad hvis myndighederne ændrer reglerne mens jeg er afsted?
Vi har som udbyder af en pakkerejse både omsorgs- og informationspligt. Det betyder i praksis, at vi er ansvarlige for at gennemføre rejsen i den aftalte kvalitet, og i det omfang at dette ikke er muligt - f.eks. på grund af ændrede krav fra lokale myndigheder - ansvarlige for at holde vores gæster informerede og desuden ansvarlige for at vores gæster kommer godt og sikkert hjem til Danmark. Vi skal så at sige både sørge og betale for nye flybilletter, samt transport til lufthavnen etc.

Bliver rejsen afbrudt af os, for eksempel på grund af nye regler eller sygdomsudbrud, har den rejsende krav på at få kompensation for de ubenyttede feriedage, med mindre det skyldes kundens egne forhold.

Hvad hvis jeg kommer i ufrivillig karantæne på rejsemålet?
Myndighederne i de fleste ferielande tilladet at man går i karantæne på sit hotelværelse, hvis man skulle blive smittet mens man er på ferie. Ekstraudgifter til karantænefacilitet skal dækkes af den rejsendes egen forsikring. Har den rejsende ingen forsikring, der dækker, kan Tid til ro gå ind og afholde omkostningerne pr. kulance.

Vi anbefaler i øvrigt, at man tegner en rejseforsikring, der dækker de ødelagte feriedage, samt sygdom og hjemtransport, da disse omkostninger påhviler den rejsende og Tid til ro ikke kan dække disse, heller ikke pr. kulance.

Hvem er ansvarlig for mine ekstra udgifter?
Ved force majeure er Tid til ro stadig ansvarlig for flyforsinkelser på udrejsen, og andre afvigelser der væsentligt forringer pakkerejsens værdi, og vi er forpligtet til at kompensere i sådanne situationer i form af forholdsvis nedslag i rejsens pris. Men ved force majeure er vi ikke ansvarlige for de dine meromkostninger, f.eks. ekstra udgifter til parkering. Det samme gælder i tilfælde af sygdom og karantæne m.v.

Status
Opdateret 13/10/21 10.01


 

Spørgsmål og svar om corona og rejser
 

✔︎

Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder min tilmelding?

Hvis du har fortrudt din tilmelding og der er mere end 30 dage til afrejse, kan du foretage en gebyrfri ombooking til en hvilken som helst anden rejse eller Danmarksophold.

Du kan lave alle de gebyrfri ombookinger, som du ønsker. Eneste betingelse er at der er mere end 30 dage til afrejse i hvert enkelt tilfælde, og at den nye dato ligger før 31. december 2023.

Hvis der er mindre end 30 dage til afrejse, mister du hele rejsens pris. Vi anbefaler derfor at du går til dit forsikringsselskab.

✔︎

Hvad skal jeg gøre, hvis min rejse er blevet aflyst?

Hvis din rejse er blevet aflyst, er det eneste du skal gøre her og nu, at undlade at køre i lufthavnen.

I forhold til ombooking er dine rettigheder følgende:

  • Du har ret til at få alle dine penge tilbage
  • Du har ret til en gebyrfri ombooking til en hvilken som helst anden rejse
  • Du har ret til at vente med at beslutte dig til senere, der er ingen forældelse
  • For alle vores gæster, der ønsker at ombooke til en anden rejse, tilbyder vi desuden følgende:
    • Fuld refusion af prisforskellen, hvis den nye rejse er billigere
    • Hvis du allerede nu ved hvilken anden rejse, du gerne vil ombooke til, kan du blot returnere den mail, som vi har sendt til dig, og oplyse os den ønskede dato og rejsemål, så sørger vi for at bekræfte ændringen indenfor 96 timer.

Hvis du ønsker refusion, kan du læse om refusionsmulighederne under afsnittet 'Refusion - Hvad er mine rettigheder?'

✔︎

Hvordan er jeg stillet, hvis Tid til ro går konkurs?

Ved pakkerejser er Tid til ro ApS ansvarlig ved underleverandørs konkurs, så hvis et flyselskab eksempelvis går konkurs, er det Tid til ro ApS' ansvar, at sørge og betale for alternativ flyrejse indenfor 24 timer fra det oprindelige rejsetidspunkt med et andet flyselskab.

Hvis den nye flyrejse ikke er af samme kvalitet, for eksempel hvis rejsetiden væsentligt forlænges, har den rejsende krav på kompensation for mistet tid på rejsemålet. Det samme gælder hvis pakkerejsens samlede længde på rejsemålet væsentligt forkortes.

Derudover er Tid til ro ApS erstatningspligtig, hvis flyændringen påfører den rejsende et økonomisk tab. Eksempelvis til ikke refunderbare togbilletter til lufthavnen, ekstra udgifter til parkering etc.

Når du køber en pakkerejse, vil hele dit indbetalte beløb altid være dækket af Rejsegarantifonden i tilfælde af Tid til ro's konkurs. Dette gælder uanset hvor meget du har betalt, hvordan du har betalt og hvornår du har betalt.

Det er således ikke noget krav, at du har betalt med kreditkort, da alle typer indbetalinger er dækket også gavekort, så længe de er indløst.

Gavekort der ikke er indløst er ikke dækket.

Vores registrering i Rejsegarantifonden er 2869.

✔︎

Refusion - Hvad er mine rettigheder

Rejsekunder er berettiget til i medfør af lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 15, stk. 2, at afbestille rejser uanset rejsedestination. Afbestillingsretten gælder, uanset om rejsen måtte anses for at være nødvendig (rød) eller ikke nødvendig (orange) at foretage for rejsekunden.

Afbestillingsretten indebærer, at rejsearrangøren i medfør af lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 15, stk. 3, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, skal tilbagebetale kontant samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Kilde: Pakkerejseankenævnet