Tilskudsmuligheder

Betingelser for tilskud, ansøgningsvejledning mv.

Tilskud til retræteophold

Man kan søge om tilskud til alle vores rejser gennem 'Foreningen til støtte af erhvervsaktive sygdomsramte borgere', der er en upolitisk og ikke-religiøs forening. Foreningen har til formål at yde tilskud til erhvervsaktive, sygdomsramte borgere, der ønsker at tage på rekreationsophold i forbindelse med afslutningen af et sygdomsforløb.

Foreningen blev stiftet i forbindelse med nedlæggelsen af de gamle sygekasser i 1973 og de tilskud der ydes, finansieres af det afkast, der genereres af foreningens formue.

Det er et krav, at opholdet minimum består af 7 overnatninger. For udlandsophold kan der søges om tilskud på op til kr. 6.000,- pr. person.

Hvem kan søge om tilskud?

Alle som er erhvervsaktive, kan søge om tilskud. Det gælder uanset, om man er selvstændig eller lønmodtager, og uanset om man er højtlønnet eller lavtlønnet. Man kan også søge, selvom ens arbejdssituation er afklaret, og man eksempelvis har været i arbejdsprøvning eller på revalidering.

Tilskuddet gives med det formål at hjælpe den sygdomsramte med at komme til kræfter, så vedkommende kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Der er tre betingelser, som skal være opfyldt for, at man kan komme i betragtning til et tilskud:

  • Opholdet skal være af rekreativ karakter og være anbefalet af lægen (hospitalets læge, den privatpraktiserende læge, en speciallæge eller virksomhedens bedriftslæge)
  • Opholdet skal være det sidste og afsluttende led i sygdomsbehandlingen, enten i forbindelse med en sygdomsperiode i hjemmet eller et decideret hospitalsophold
  • Ansøgeren skal være erhvervsaktiv, og det er et krav, at ansøgeren efter et reakreationsforløb afholdt i sygemeldingsperioden er i stand til lige umiddelbart efter opholdet at genoptage et arbejde. Det accepteres, hvis ansøgeren har genoptaget sit arbejde nogle få timer ugentligt. Såfremt dette er tilfældet, skal det blot oplyses, hvor mange timer der er tale om og fra hvilket tidspunkt. Det accepteres ligeledes, at opholdet afholdes i en ferie, så længe at ferien ligger før genoptagelse af arbejdet og efter endt sygemelding.

Hvordan søger man om tilskud?

For at komme i betragtning til et tilskud, skal der udfyldes et ansøgningsskema. Skemaet kan hentes på foreningens hjemmeside. Man kan også ringe til foreningen og rekvirere et ansøgningsskema.

Link til ansøgningsskema på foreningens hjemmeside

Ansøgningsskemaet skal udfyldes både af ansøgeren og af lægen. Det er et krav, at ansøgningsskemaet sendes med almindelig post, da ansøgningen kræver underskrift fra ansøgeren samt erklæring, underskrift og stempel fra lægen.

Det udfyldte skema sendes til:

Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere
Postboks 846
Brøndbyøster
2605 Brøndby

Ansøgningsfrist og behandlingstid

Behandlingstiden er 2-6 uger. Alle ansøgninger modtaget inden den 25. i måneden vil blive behandlet, så svar foreligger ca. den 10. i den efterfølgende måned.

Lad os holde pladsen i 24 timer - det er gratis og uforpligtende!

Fik du ikke bestilt den rejse, som du lige kiggede på? Har du brug for mere betænkningstid?

Udfyld bestillingsformularen, så holder vi pladsen i minimum 24 timer. Du binder dig først når du foretager en indbetaling

Rejsen kan ikke bestilles online.

Men du kan stadig lave en forespørgsel på rejsen!

Skriv dit navn og e-mail i boksen