Stress coach Lisbeth Tobiesen

Lisbeth Skøtt Tobiesen (f. 1975), certificeret stress coach og foredragsholder
Lisbeth er uddannet ergoterapeut ved Univeristy College Syddanmark og certificeret stresscoach hos Matzau Erhvervspsykologer. Lisbeth har arbejdet med fysisk og psykisk arbejdsmiljø siden 2007 både i psykiatrien, i kommunalt regi og i det private. Lisbeth er ansvarlig for mindfulnssrejserne i Tid til ro og deltager selv på flere af turene.

Sådan foregår et typisk forløb 
Fra den stressramte eller arbejdsgiveren tager kontakt til Lisbeth, til behandlingen kan starte op, går der 15-30 dage med mindre at arbejdsgiveren har en akutaftale. Et typisk forløb med stress coaching strækker sig over 6-8 sessioner á 90 minutters varighed. Det kan være nødvendigt, at den stressramte er fuldtidssygemeldt, mens behandlingen står på.

Behandlingen startes op med et indledende møde uden arbejdsgiveren, herefter kan der eventuelt aftales, at Lisbeth tager et særskilt møde med arbejdsgiveren, hvor arbejdsgiveren informeres om det forventede forløb og klædes på til indslusningen. Stress coachen har tavshedspligt, så arbejdsgiverne kan kun briefes omkring processen og rådgives omkring egen rolle, indslusning etc. På det indledende møde med klienten foretages en klinisk udredning for at sikre, at der alene er tale om stress. Derudover laves en forventningsafstemning og selve forløbet planlægges.

Forløbet kan foregå i Tjæreborg hos Lisbeth, eller evt. på en af klinikkerne i Esbjerg, Ribe eller Varde. I særlige tilfælde kan de sidste sessioner foregå pr. telefon.

Når de aftalte målsætninger er nået, kan forløbet afsluttes. Herefter vil arbejdsgiveren få tilbudt inslusningsrådgivning, så der sikres optimal indslusning. Indslusningsrådgivningen har bl.a. til formål at reducere tilbagefaldsrisikoen og forberede arbejdsgiveren på de reaktioner, der kan komme fra klienten og fra de øvrige kolleger. Forløbet kan eventuelt følges op af et eller flere opfølgningsmøder med klienten og/eller arbejdsgiveren.

Stressrådgivning
At stress er den største folkesygdom i Danmark i dag, er ikke nogen hemmelighed. 35.000 danskere er sygemeldte hver dag pga. stress jf. undersøgelser fra Arbejdsmiljøinstuttet. Lisbeth Tobiesen rådgiver virksomheder, organisationer og private i stresshåndtering og -behandling, samt stressforebyggelse. 

Eksempler på rådgivnings- og behandlingsopgaver:

 • Akut vejledning og rådgivning
 • Diagnosticering i forbindelse med eventuel sygemelding
 • Kortlægning af personlige og arbejdsmæssige vilkår, der skaber stress
 • Teknikker til genetablering af personlige ressourcer og kontakt til selvet
 • Rådgivning og bindeled til HR eller nærmeste leder
 • Genoptagelse og inslusning i arbejdet efter sygemelding
 • Rådgivning til pårørende
 • Personlige strategier for fremtiden, som kan holde stressen nede

Priser
Coaching session ved individuelt forløb (90 minutter) kr. 875,-
Kombineret coaching- og rådgivningsforløb (8 x 90 min) kr. 6.500,-
Coaching session ved gruppeforløb (90 min) kr. 1.500,-
Rådgivning (inkl. udarbejdelse af dokumentation) pr. time kr. 675,-

Priserne er ekskl. moms.

Kontakt
Lisbeth Tobiesen kan kontaktes via e-mail lisbeth@tidtilro.dk eller mobil 20 83 20 06. 

 

Fakta om stress:

 • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt akademisk medarbejder
 • En stresssygemeldt mellemleder eller ekspert koster op mod 2 mio. kr. for virksomheden
 • 430.000 danskere – svarende til 10-12 % lider af alvorlig stress
 • 70% af alle danskere føler sig stressede
 • Stress koster 1 ½ million ekstra fraværsdage om året
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser

Kilde: www.stressforeningen.dk

Lad os holde pladsen i 24 timer - det er gratis og uforpligtende!

Fik du ikke bestilt den rejse, som du lige kiggede på? Har du brug for mere betænkningstid?

Udfyld bestillingsformularen, så holder vi pladsen i minimum 24 timer. Du binder dig først når du foretager en indbetaling

Rejsen kan ikke bestilles online.

Men du kan stadig lave en forespørgsel på rejsen!

Skriv dit navn og e-mail i boksen